Jak postępować z nowo posadzonymi drzewkami?

owo posadzone drzewka wymagają bardzo starannej pielęgnacji. Ich system korzeniowy został silnie zredukowany przy wykopywaniu ze szkółki. Korzenie wiązkowe są nieliczne, a korzenie szkieletowe silnie skrócone. Do chwili odbudowania systemu korzeniowego drzewko nie jest w stanie pobierać dostatecznych ilości wody i składników pokarmowych potrzebnych dla zaopatrzenia wszystkich rozwijających się liści i pędów. Dodatkowym czynnikiem wpływającym ina osłabienie drzewka jest nie zawsze odpowiedni transport i złe warunki przechowywania, powodujące często zasychanie systemu korzeniowego. Nic więc dziwnego, że drzewko posadzone w złych warunkach i pozbawione po posadzeniu starannej opieki często rośnie słabo, a czasem nawet usycha. Dobry wzrost drzewka po posadzeniu przejawiający się w wytworzeniu długich, grubych, zdrowych przyrostów oraz licznych i długich liści, jest czynnikiem niezbędnym, decydującym o szybkim i dobrym plonowaniu. Im dłuższe przyrosty wytworzy drzewko w pierwszym roku po posadzeniu, tym wcześniej rozpocznie ono owocowanie i tym wyższe będą pierwsze plony. Dlatego celem wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych bezpośrednio po posadzeniu i w pierwszym okresie wegetacji powinno być stworzenie drzewkom jak najlepszych warunków dla dobrego wzrostu.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂