Kostenlose Xvideos Porno

Grzybowe choroby malin

Grzybowe choroby malin, występujące na plantacjach, corocznie powodują duże straty, sięgające 25—50% (a nawet więcej) plonu owoców. Straty te wynikają z następujących przyczyn: obumieranie lub osłabienie pędów, 9 zniszczenie licznych kwiatów i owoców lub pogorszenie jakości owoców, co zmniejsza ich przydatność i wartość handlową, 0 zniszczenie pewnej części lub całych blaszek liściowych, a więc ograniczenie ogólnej powierzchni asymilacyjnej liści, 9 mniejsza wytrzymałość na mróz chorych pąków i pędów malin. Stratom tym można zapobiec przez właściwe prowadzenie plantacji i ochronę rosnących na nich krzewów malin przed czynnikami chorobotwórczymi.
Z lustracji przeprowadzanych w głównych rejonach uprawy malin w Polsce wynika, że najważniejszymi chorobami malin, występującymi przy tym powszechnie, są: zamieranie pędów malin, szara pleśń, antraknoza i plamistość liści. Małe, brunatne plamki, tworzące się tuż przy węzłach, są pierwszymi objawami zamierania pędów malin (Didymella applanata). Zwykle pojawiają się one około połowy czerwca, powiększają się stopniowo. Pod koniec sierpnia porażona kora pędu bieleje lub szarzeje i lekko pęka. Na jej powierzchni ukazują się maleńkie, czarne punkciki. Są to owocniki grzyba Didymella applanata, tak zwane otocznie. Wiosną następnego roku tworzą się w nich bardzo liczne zarodniki, które stanowią źródło zakażenia młodych, rozwijających się pędów.