Kostenlose Xvideos Porno

Drzewka dwuletnie

Posiadają koronę uformowaną już w szkółce. Jest ona często wadliwa i wymaga poprawienia. U drzewka dwuletniego, spośród dolnych pędów wybieramy 3—4 pędy odchodzące pod dużym kątem od przewodnika. Pędy te, które w przyszłości utworzą konary drzewa, skracamy od 1/3 do 2/3 ich długości, przycinając je nad oczkiem położonym na dolnej stronie pędu. Silniejsze skracanie pędów stosujemy u drzewek słabszych i rosnących w gorszych warunkach. Skracanie pędów może być silnie ograniczone, gdy drzewko rośnie na glebie nawadnianej. Jeżeli drzewko dwuletnie posiada pędy odchodzące pod zbyt ostrym kątem, to pędy wybrane na konary po skróceniu należy odchylić od przewodnika przez przywiązanie ich do pnia lub palików wbitych obok pnia. Przewodnik skraca się 40 do 50 cm powyżej najwyższego pozostawionego pędu bocznego.
Wszelkie cięcie pędów należy wykonać ostrym nożem tak, żeby powierzchnia cięcia była równa i gładka. Powstałe rany należy zaraz smarować farbą emulsyjną z dodatkiem takich środków grzybobójczych jak Benlate, Topsin lub Fundazol. Nowe pędy, które wiosną zaczynają tworzyć się na przewodniku powinny wyrastać pod szerokim kątem. W tym celu pod koniec maja, gdy młode pędy mają długość około 10 cm, nad trzema wybranymi pędami zapina się na przewodniku klamerki (używane przy suszeniu bielizny) odginając pędy do dołu i zwiększając w ten sposób kąt jaki tworzą z przewodnikiem. Sad założony z jednorocznych okułantów jabłoni. Korzenie drzewek zostały zabezpieczone przed przemarznięciem przez przysypanie ziemią w postaci kopczyków