Kostenlose Xvideos Porno

DOBRA ORGANIZACJA PRZEPROWADZANIA ZABIEGÓW

Ten warunek ma szczególnie duże znaczenie w ochronie i bezpieczeństwie pszczół. Przed przystąpieniem do wykonania zabiegów ochrony za pomocą insektycydów z plantacji chronionej powinny być usunięte wszystkie kwitnące chwasty. Tam gdzie jest to możliwe należy je wykosić, w dużych uprawach polowych zniszczyć w odpowiednim terminie przy pomocy herbicydów. Uprawa, na której kwitną chwasty nie jest przygotowana do przeprowadzania walki chemicznej ze szkodnikami i nie powinno się tam wjeżdżać z opryskiwaniami. Byłoby wskazane, aby przed przystąpieniem do zastosowania wałki chemicznej przeprowadzić rachunek ekonomiczny czy zabieg ochrony jest naprawdę konieczny, czy stopień zagrożenia roślinom przez szkodnika jest ekonomicznie istotny. Za upowszechnieniem tej zasady przemawia nie tylko wzgląd ekonomiczny, ale także troska o ograniczanie skażenia środowiska, w którym żyjemy. Ogólnie przyjętą zasadą powinno być unikanie stosowania pestycydów podczas zbyt silnych wiatrów, znoszących preparat na dalekie nieraz odległości. Pozostałości cieczy roboczej po wykonaniu zabiegu nie powinny być wylewane w miejscach odwiedzanych przez pszczoły, a aparaty muszą być zawsze dokładnie umyte.