Kostenlose Xvideos Porno

Dobór materiału

Na rozwój nowoczesnego sadownictwa istotny wpływ ma zaopatrzenie w dobry materiał szkółkarski i dostateczną ilość pszczół w sadzie. Drzewek i krzewów oraz pszczół brakuje. Rozwiązaniem mogą być zespoły szkółkarskie i zespoły pasieczne. Z innych form prostej kooperacji w sadownictwie na szczególną uwagę zasługuje wspólne użytkowanie maszyn oraz wspólne przechowalnie lub chłodnie. Nawet w wioskach ze skoncentrowaną produkcją sadowniczą nie zawsze sady lub plantacje stykają się ze sobą. Bardzo często rosną w bliskiej odległości i są własnością kilku producentów. Zazwyczaj są to małe sady w małych gospodarstwach, które nie mogą sobie pozwolić na kupno drogich maszyn i ciągników. Dopiero wspólny zakup pozwoli na posiadanie niezbędnego sprzętu do produkcji owoców. Forma wykorzystania sprzętu jest dowolna, każdy zespół może indywidualnie ustalić zasady na podstawie lokalnych warunków i obyczajów.Przed kilku laty zwracano uwagę, że niedługo przechowywanie jabłek stanie się bardzo opłacalne. Ostatnie dwa lata potwierdziły te przewidywania. Budowa przechowalni, a tym bardziej chłodni na jabłka, jest poważnym wydatkiem nie do „wytrzymania” dla wielu gospodarstw. Przy produkcji jabłek poniżej 50 ton rocznie nie opłaci się budowa nowej i drogiej przechowalni. Nie opłaci się też przechowywać takiej ilości jabłek w prymitywnych warunkach (duże straty) lub natychmiast odstawić do punktu skupu (niższe ceny). Wprost idealnym rozwiązaniem są wspólnie budowane przechowalnie. W takiej przechowalni mogą być indywidualne lub zbiorowe komory. Zawsze wspólna będzie pakownia. Wspólną przechowalnię należy lokalizować w pobliżu drogi bitej i blisko zabudowań mieszkalnych, gdyż ułatwi to obsługę przechowalni i obrót owocami.