Czy można i ile razy użyć do zwalczania parcha jabłoni fungicydy benzimidazolowe?

Zależy od tego, jak często środki te były lub będą stosowane przeciwko innym chorobom. W ochronie jabłoni fungicydy benzimidazolowe nie powinny być używane częściej niż 3 razy w sezonie. Za podstawowe zastosowanie fungicydów benzimidazolowych uważa się wykorzystanie ich do zwalczania raków i zgorzeli kory oraz gorzkiej zgnilizny jabłek. Wieldkrotne stosowanie w sezonie do zwalczania parcha jabłoni tych fungicydów może doprowadzić do uodpornienia się grzyba powodującego chorobę. W chwili obecnej w Polsce znam już kilka sadów, gdzie stwierdzono odporność grzyba Venturia inaeąualis, na fungicydy benzimidazolowe. We wszystkich tych sadach środki te stosowane były wielokrotnie w sezonie przez okres zaledwie 3—5 lat. Obecnie we wspomnianych sadach fungicydy te nie wykazują żadnej skuteczności w zwalczaniu parcha jabłoni.
Zapewne nie we wszystkich przypadkach, gdzie obserwuje się spadek skuteczności fungicydów benzimidazolowych mamy do czynienia z odpornością. Wielu sadowników nieumiejętnie posługuje się tymi środkami. W zwalczaniu parcha jabłoni te preparaty są mało skuteczne, gdy są stosowane przed kwitnieniem jabłoni kiedy masa liści na drzewie jest jeszcze mała. Ponadto ulegają one łatwo zmywaniu przez deszcze, znacznie łatwiej niż inne fungicydy. Ponieważ wykazują w zwalczaniu parcha jabłoni skuteczne działanie interwencyjne, nawet do kilku dni po infekcji, wielu sadowników stosuje je w okresie przewlekłych opadów. W takich warunkach trudno oczekiwać dobrych rezultatów ochrony.

Cześć, mam na imię Pankracy i jak wskazuje moje imię, nie jestem człowiekiem, który zamykałby się w pewnych ramach zainteresowań. Jestem hobbystą. Uwielbiam łowić ryby, jeździć na rowerze, wykonywać zdjęcia, wszystko co tylko sprawia mi przyjemność! Stąd też idea powstania tego bloga 🙂