Kostenlose Xvideos Porno

Ciągłe opady deszczu uniemożliwiały zaopatrzenie się pszczół w pokarm białkowy

Konsekwencje niekorzystnej zimowli pszczół stały się widoczne już w kwietniu 1975 roku, gdyż wiele rodzin pszczelich w niektórych rejonach kraju było bardzo słabych i trzeba je było przed sezonem zlikwidować. Kierowanie rozwojem pszczół, cała gospodarka pasieczna stała się przez to trudniejsza. Obecnie trzeba wyższych umiejętności do prowadzenia pasieki. Wymienione przyczyny
spowodowały wystąpienie odczuwanego przez konsumentów deficytu miodu w ostatnich dwóch latach. Główna przyczyna tkwi jednak w samej strukturze naszego pszczelarstwa. Dużo się ostatnio pisze i mówi o roli specjalizacji w różnych dziedzinach gospodarki. Wiadomo bowiem, że przy obecnym tempie rozwoju pozostawanie przy dawnych metodach pracy z góry skazane jest na niepowodzenie. A jak wygląda to zagadnienie w pszczelarstwie? Odpowiedź jest jednoznaczna. Zaledwie kilkadziesiąt osób w Polsce utrzymuje się z pracy w pszczelarstwie. Tak więc pszczelarstwo oparte jest na amatorach i hobbistach. Jak kształtuje się struktura pszczelarstwa w Polsce najlepiej obrazują szacunkowe dane opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa w 1971 roku.