Kostenlose Xvideos Porno

Drugie opryskiwanie przeciwko szkodnikom

Należy przeprowadzić około 5 dni po kwitnieniu, ale tylko wtedy, jeżeli występuje: owocnica jabłkowa, mszyce, albo przędziorki. W tym czasie najlepiej zastosować Sadofos pł. 30 w stęż. 0,3% lub Galecron 50 EC w stęż. 0,1%. Bardzo często opryskiwanie to, zwłaszcza w przypadku drzew starych, jest jednak zbędne. Z zasady wszystkie owocujące jabłonie powinny być przynajmniej jednokrotnie opryskane w celu zwalczania owocówki jabłkóweczk i powodującej „robaczywość” jabłek. Termin tego zabiegu na podstawie specjalnych obserwacji podaje służba ochrony roślin i trzeba go dokładnie przestrzegać. Najczęściej w środkowej i południowej Polsce, przypada on na okres między 20 a 30 czerwca, kiedy owoce są wielkości orzecha laskowego. Przeciwko owocówce jabłkóweczce najlepiej zastosować Owadofos pł. 50 w stęż. 0,15% pamiętając o 21-dniowej karencji. W większości sadów przydomowych te 2 lub 3 opryskiwania środkami owadobójczymi, powinny zabezpieczyć sad przed szkodnikami. Zwalczanie parcha jabłoniowego przeprowadza się od wczesnej wiosny do połowy lipca, stosując opryskiwanie takimi środkami grzybobójczymi jak Miedzian 50 w stęż. 0,2%, Sadopolon 75 w stęż. 0,3% i Kaptan 50 w stęż. 0,2—0,3%. Pierwsze opryskiwanie najlepiej przeprowadzić przy pomocy Miedzianu wczesną wiosną, w okresie pękania pąków, przed spodziewanym deszczem. Następne opryskiwania wykonuje się co 10 dni. Przed deszczem należy stosować Sadoplon 75 w stęż. 0,3% lub Kaptan 50 w stęż. 0,2%. Bezpośrednio po deszczu Kaiptan 50 w stęż. 0,3%. Jeżeli rok jest deszczowy zabiegi należy przeprowadzać częściej, w ¡krótszych okresach czasu. W lata suche opryskiwania przeciwko parchowi mogą być stosowane rzadziej. Zwykle przed kwitnieniem należy przeprowadzić 2—3 opryskiwania, a po kwitnieniu 3—4 opryskiwania. Zwalczanie mączniaka jabłoniowego powinno polegać na wspomnianym już wycinaniu okrytych szarym nalotem końców porażonych pędów oraz opryskiwaniu drzew Siarkolem Extra w stęż. 0,6% lub Karatanem (Caprane) w stęż. 0,15%. Pierwsze opryskiwanie przeprowadza się tuż przed kwitnieniem, następne 2—3 po kwitnieniu, w odstępach 7 dniowych. Mączniak powinien być zwalczany przede wszystkim na odmianach wrażliwych. Należą do nich zwłaszcza Jonatan, Cortland, Boiken. Siarko! można mieszać z Miedzianem, Kaptanem i Sadoplonem stosowanymi do zwalczania parcha jabłoniowego.