Kostenlose Xvideos Porno

Woda w kosmetyce

Dzisiaj agrilloterapia ma zastosowanie w lecznictwie, uzdatnianiu wody pitnej oraz w kosmetyce. W Europie Zachodniej leczenie glinką jest najbardziej rozpowszechnione we Francji, Szwajcarii i Niemczech. Coraz popularniejsze staje się też w krajach Europy Wschodniej, m.in. w Bułgarii, Polsce i na Węgrzech. Duże sukcesy w leczeniu gruźlicy za pomocą preparatów z glinki osiągnął paryski lekarz J. Choisard. Wielką propagatorką agrilloterapii jest polska zakonnica Teresa Radzik. Do okładów zewnętrznych w zasadzie nadaje się każda glinka kopalna, jednak w zależności od jej rodzaju różny jest stopień skuteczności terapii. Najlepsze właściwości lecznicze posiadają glinki: zielona, czerwona, biała i żółta. Zdecydowanie na pierwszym miejscu należy postawić glinkę zieloną. Do zastosowania wewnętrznego może być używana tylko jedna z wymienionych i to po odpowiednim jej przygotowaniu oraz wysterylizowaniu. Nader istotne jest miejsce oraz głębokość zalegania glinki w ziemi. Najcenniejsza jest zalegająca głęboko, ma to bowiem wpływ na jej skład chemiczny i właściwości lecznicze, niejednokrotnie wszakże zawiera bakterie lub inne drobnoustroje nieobojętne dla naszego zdrowia. Jeśli to możliwe, należy próbki złoża poddać analitycznym badaniom. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń klinicznych można zaryzykować twierdzenie, że agrilloterapia skutecznie leczy około 100 różnych chorób, m.in. schorzenia wątroby, nerek, pęcherza, układu kostno-stawowego, stany zapalne skóry, gruźlicę, skutki przeziębień, choroby serca i migrenę.