Kostenlose Xvideos Porno

Nadwaga a zdrowie

Interesujące dane wynikają z raportu sporządzonego na zlecenie amerykańskich towarzystw ubezpieczeniowych. Raporty takie są przygotowywane regularnie co kilka lat i dotyczą długości życia ubezpieczonych, stanu ich zdrowia, w tym również tuszy. Wynika z nich jasno, iż ze wzrostem nadwagi zwiększa się śmiertelność. Jeśli prawidłową wagę przyjmiemy za 100 proc., to przy nadwadze 8 kg następuje 104 proc. zgonów, 12 kg — 107 proc., 16 kg — 115 proc., 19 kg — 117 proc., 26 kg — 137 proc., 32 kg — 141 proc., 45 kg — 168 proc. Kolejne dane jednoznacznie wskazują, że osoba z 1 5-procentową nadwagą narażona jest aż w 70 proc. na śmierć z powodu chorób serca, zaś przy 25 proc. nadwagi następuje o 70 proc. więcej zgonów wskutek wylewu krwi do mózgu. Trzy czwarte osób chorych na cukrzycę to ludzie z nadwagą. Przy nadmiernej tuszy serce jest zbyt otłuszczone, a przez to i mniej wydolne. Otyłość nie sprzyja ruchowi, a brak dostatecznego ruchu wywołuje zaburzenia w systemie trawiennym, stąd obstrukcje, kamica nerkowa, choroby wątroby itp.