Kostenlose Xvideos Porno

Estetyka dla kognitywistów

Estetyka dla kognitywistów
Poznaj własną estetykę! Co jest piękne a co to kicz? W trakcie swych 30 wykładów dla studentów kognitywistyki staram się wyjaśnić, jakie miejsce sądy o owych wartościach estetycznych zajmują w aktywności umysłu rozważanej z pozycji teoriopoznawczej. Naucz się widzieć piękno takie jakie jest! Ściągnij nasz ebook!
About the Book
Details
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."